En betalningspåminnelse innebär att lantbrukare som har ansökt om att få sina ersättningar utbetalda enligt normal rutin, det vill säga före årsskiftet, skickar en påminnelse om att de inte har fått denna utbetalning. Påminnelsen anger att det är dags att betala, med normal dröjsmålsränta. Precis som i vilken affärsförhållande som helst. Lantbrukaren har levererat sin tjänst, brukat marken, haft ekologisk produktion etc, och beställaren har inte betalat, eller bara betalat delar av summan.

För stödåret 2015 är det ungefär 2,5 miljarder kronor som inte betalats ut och slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet beräknas komma först till hösten. De största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet.

Här hittar du en mall för hur en betalningspåminnelse kan se ut.

Och på verksamt.se finns korta fakta om betalningspåminnelse.