Nu pågår arbetet med att ta fram en ny lagstiftning för veterinärmedicinska läkemedel. Omröstningen i parlamentets miljöutskott visar på ett stort stöd för en restriktiv hållning när det gäller förebyggande antibiotikabehandling.

Antibiotikafri djurhållning fullt möjlig

My Sahlman, som arbetar med smittskydd på LRF, anser att både LRF och de svenska EU-parlamentarikerna har gjort skillnad i den här frågan. LRF har länge drivit frågan om en minskad antibiotikaförbrukning inom unionen. Något som i princip alla svenska partier har tagit ställning för.

–Antibiotikaanvändningen är en ödesfråga, framförallt för oss människor. Vi vet att det är fullt möjligt att ha en djurhållning utan att konsumera stora mängder antibiotika. Det är viktigt att en sådan animalieproduktion premieras , säger My Sahlman.

God djuromsorg ger friska djur

Sveriges begränsade antibiotikaanvändning bidrar till att hålla resistensen nere. Gruppbehandling är vanlig i andra EU-länder och kan också förekomma i Sverige. Men då ska den vara noga övervägd, planerad och endast ske i undantagsfall. Här medicinerar man framförallt individer, något som kräver en större arbetsinsats.

–Lantbrukarnas goda djuromsorg, och riktade hygienåtgärder har tillsammans med en god djurhälsa lagt grunden för vår låga antibiotikaförbrukning. Friska djur har en god tillväxt och behöver inte antibiotika. Ett bra exempel är svenska  slaktgrisar. Och nu påverkar vi även resten av EU i samma riktning.

Starkt stöd för mervärden

Parlamentets ställningstagande är ett erkännande av att det är möjligt att hålla djur som vi håller dem i Sverige. Svenska bönder har lång erfarenhet och en stor kunskap att förmedla vad gäller att uppnå en låg förbrukning av antibiotika.

– Och även på hemmaplan kan vi ju se att det finns ett starkt stöd från både samhälle och konsumenter som uppskattar mervärdet i svenskt kött, säger My Sahlman.