När det gäller gris har svenska bönder det högsta avräkningspriset jämfört med andra EU-länder, tack vare att marknaden har stärkts betydligt.

Handlingsplan stöd på gården

Det var inte många år sedan grisbranschen var i djup kris. För att hantera situationen samlades hela grisnäringen, på initiativ från bland andra LRF, och tog ett gemensamt grepp för att möta framtiden – Handlingsplan Gris.

– Tack vare handlingsplanen har de svenska grisbönderna börjat känna en långsiktighet, med resten av kedjan i ryggen. Man har inte blivit lämnad ensam på gården med sina problem utan vet att det är flera som jobbar tillsammans för lönsamheten i näringen. Nu tar vi på samma sätt fram handlingsplaner för nöt och lamm, berättar Margareta Åberg som arbetar med grisfrågor på LRF Kött. 

Även konsumenterna har visat förståelse och uppskattning för svenska mervärden och det gäller att förvalta och fördjupa deras förtroende för det svenska köttet. Där har LRFs samarbete med ICA och andra aktörer inom handel och restaurang bidragit till mer svenskt i köttdiskarna och att bönderna har blivit synligare för konsumenter och gäster.

Fler investeringar behövs

Också hos politikerna tycker Margareta Åberg att man ser ett ökat engagemang för svensk köttproduktion.

– Men trots kurvor som pekar uppåt behöver utvecklingen dubblas eller tredubblas för att man ska kunna bibehålla dagens grisproduktion. Och där får LRF göra vad man kan för att stötta producenterna som vill investera. Det handlar om att påverka för investeringsstöd och vi inventerar också andra former av kapitalförsörjning. Det är viktigt att bankerna känner samma tilltro till utvecklingen som vi i branschen gör, säger Margareta Åberg.

I filen intill hittar du detaljer om förprövningarna.