-I dag slog Förvaltningsrätten i Karlstad sista spiken i kistan på årets licensjakt på varg i Värmland och Örebro län. Domen är i stort sett en kopia av domen om jakten i Västmanlands län, från förvaltningsrätten i Uppsala län nyligen. Om det inte vore så eländigt och tragiskt med denna dom, så skulle man kunna tro att det är en artikel från Grönköpings veckoblad. Efter att ha underkänt samtliga väl underbyggda argument från länsstyrelserna avslutar förvaltningsrätten med att konstatera att de 26 vargar som skulle få fällas är ”relativt omfattande” och att jakten inte är ”proportionerlig”. Jakten är på vanlig svenska för stor. Och hör och häpna, i slutklämmen kommer det att licensjakten inte kan förväntas leda till en minskad koncentration av vargstammen. Med andra ord; licensjakten är för liten för att minska vargstammen. Det är lite svårt att hänga med. Min tolkning är att enligt dessa domstolar kan inte licensjakt på varg bedrivas i EU, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

-Verkligheten är dock en annan. I EU-landet Finland har man just genomfört sådan jakt. På kort sikt kan man bara konstatera att LRFs uppfattning om att sådan jakt inte ska prövas i domstolar är väl grundad. På lång sikt kan man hoppas att kammarrätterna, i värsta fall Högsta förvaltningsdomstolen, ger dessa domstolar bakläxa. Kammarrätten i Sundsvall gjorde tidigare bedömningen att jakten var helt förenlig med både jaktlagstiftning och EUs direktiv och därför har licensjakt på varg genomförts i Dalarnas och Gävleborgs län. Vilket gör det ännu mer obegripligt hur vargen ska förvaltas i framtiden, säger Helena Jonsson.