Den 30 april 2016 fyller H.M Kungen Carl XVI Gustaf 70 år. Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna  kommer LRF att medverka i detta initiativ. Insamlingen utgörs av en penninggåva till Kungliga Musikhögskolan  i Stockholm som håller på upprustas för framtidens krav på utbildning och forskning inom musiklivet. Penninggåvan ska finansiera utrustning av de nya undervisnings- och forskningslokalerna. Kungliga Musikhögskolan har anor tillbaka till Gustav III:s dagar.