LRF har en tradition av att hjälpa till och ställa upp när samhället kallar. Därför var det självklart att svara ja på en förfrågan från regeringen om att arbeta med migrationsfrågan.

LRF genomför just nu en förstudie för att undersöka intresset bland medlemmarna när det gäller att erbjuda boende- och praktikmöjligheter på den egna gården. Till förfogande från regeringen har LRF fått 3 miljoner kronor för detta. Parallellt jobbar LRF med sociala aktiviteter, ett forum med andra aktörer för att skapa synergieffekter (Migrationsforum) samt ett projekt där LRFs anställda får arbeta som volontärer under en dag i en migrationsrelaterad verksamhet.

När det gäller det största projektet, det om boende och praktik, finns många frågetecken kring regelverk, försäkringar och tillstånd. Därför är det viktigt att utreda exakt vad som gäller.

LRFs bedömning är att lantbruksföretagen kommer att kunna dra nytta av att det kommer nya människor till Sverige.

– Men det är självklart att det ska vara en affärsuppgörelse, både när det gäller boende eller praktik. Det vinner alla på, säger Helena Jonsson.

Läs hela artikeln i veckans Land Lantbruk.

För mer information om LRFs migrationsprojekt, kontakta Christoffer Rinman; christoffer.rinman@lrf.se