LRF välkomnar Naturvårdsverkets avsikt att höja ambitionerna i det övergripande ansvaret för svensk viltförvaltning.

I sitt remissvar betonar LRF vikten av ett nytt och mer ambitiöst myndighetsarbete i viltförvaltningen så som Naturvårdsverket föreslår och planerar måste innefatta en annan syn på markägarnas roll och inflytande i viltförvaltningen. Markägarna drabbas av kostnaderna för viltskadorna och måste få inflytande som står i proportion till ansvaret för alla aspekter av markanvändningen.

Det är nu dags att flytta fokus från gynnande av vilt till en ändamålsenlig reglering av de i många fall överstora viltstammarna.

Det är uppenbart att en ny jaktlagstiftning behövs som är anpassad till nutidens och framtidens behov av att reglera vilttillgången, därför bör en ny jaktlagsutredning tillsättas.

Ladda ner LRFs remissvar som pdf-fil via länken till höger på den här sidan.