Det är framförallt i mjölkfrågan LRF har synts men också i frågor om ökad konkurrenskraft inom lantbruket, Vattendirektivet, kött och klimat, antibiotika, och det hållbara samhället.

LRF brukar ligga på mellan 700-1 300 klipp varje månad, vilket är högt. Enligt Retriever, vår mediebevakare som har många stora kunder, är LRF en av deras absolut medieintensivaste organisationer. Många införanden är i regional och lokal media som ett resultat av det regionala kommunikationsarbetet.

Även annonsvärdet för 2015 har ökat från cirka 300 miljoner kronor 2014 till cirka 323 miljoner kronor 2015. Annonsvärdet anger hur mycket det skulle ha kostat att annonsera på samma utrymme som det redaktionella materialet.

Här är några exempel på frågor som LRF medverkat i under året:

  • Situationen för Sveriges mjölkbönder. Frågan syntes i medierna under hela året, men framförallt under hösten. September var rekordmånaden med över 1 700 införanden.
  • Offentlig upphandling. Till exempel gjorde SVTs Rapport i våras inslag om siffror från LRF. Helena Jonsson skrev också tillsammans med Ardalan Shekarabi i Dagens Nyheter om att den nationella livsmedelsstrategin ska gynna svenska livsmedel i upphandlingar.
  • Egen mat en del av försvaret – artikel i samband med Folk och Försvar. Helena Jonsson skrev i Svenska Dagbladet.
  • Vargfrågan. LRF skrev öppet brev till Naturvårdsverket angående deras rapport. Brevet publicerades i Land Lantbruk men spreds i både branschpress och regional media. Många medier skrev även när LRF med flera organisationer sa nej till regeringens nya vargkommitté.
  • Kött och klimat. Flera artiklar under året, till exempel i  Expressen, Aftonbladet och Sydsvenskan. LRFs Hilda Runsten debatterade till exempel köttskatt i SVTs Gomorron Sverige.
  • Antibiotika och svenskt kött. SVTs Rapport gjorde flera inslag under hösten och julhelgen. LRFs My Sahlman och Lennart Nilsson var några medverkande.
  • Hållbart samhälle. Artiklar i bland annat Upsala Nya Tidning i samband med klimatmötet i Paris om att bönderna sitter på lösningen. Även artiklar kopplade till det fossilfria samhället, till exempel i Dagens Nyheter av LRF tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv.
  • EU-stöden. Flera artiklar under året i till exempel Dagens Industri och branschpress men frågan har framförallt blivit aktuell den senaste tiden, nu när förseningarna är ett faktum. LRF uppmanade de medlemmar som drabbas av de sena utbetalningarna av EU-stöden att skicka en påminnelse om betalning. LRF skrev också ett öppet brev som publicerades i Land Lantbruk.