Ökat intresse för svenska råvaror
Idag ser vi att svenska kockar och restauranger är mer intresserade av svenska råvaror jämfört med för några år sedan. De svenska råvarorna tar position i restaurangköken och på menyer. Relationen mellan kock och bonde är viktig och avgörande för att tydligare positionera de svenska råvarorna och för att det ska bli affärer på riktigt mellan båda parter.

I en undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av LRF svarade en majoritet, 78 procent, av de tillfrågade livsmedelsproducenterna att de upplever att allt fler kockar och restauranger vill använda svenska råvaror. Många livsmedelsproducenter upplever också att det finns stor potential för deras företag inom restaurangbranschen. Drygt fyra av tio (44 procent) anser att möjligheterna för deras företag att leverera råvaror och produkter till restauranger har ökat på senare år.

Dags för final i Årets Kock 2016
Finalen av Årets Kock 2016 går av stapeln den 11 februari i Stockholm. I år är temat odlaren & kocken. Här visas produkter som kommer från växtodling och trädgård.

LRFs monter
Den senaste trenden i tävlingsbidragen är att recepten följer årstiderna med råvaror i säsong och att kockar aktivt söker kontakt med bönder som kan erbjuda unika produkter. Tillsammans med odlare och kockar fördjupar vi oss i sorter, odlingsplatser och mognadstider för att hitta det unika som kockarna söker. Klas Lindberg, Årets Kock 2012 och Stefan Eriksson, Årets Kock 2015 medverkar i LRFs monter hela dagen och leder åtta olika provningar. Här förmedlas kunskap om odling, jordar, sorter, tillagning och smak.

Mer information om Årets Kock
Vänligen kontakta Auni Hamberg, projektledare Årets Kock, e-post. auni.hamberg@lrf.se tel. 08–787 54 25