Regeringens beslut innebär en anpassning till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande sent  i fjol, om att beslut om jakt på stora rovdjur ska överklagas till domstol, inte till Naturvårdsverket. Domstolen menar att EU-rättsliga krav innebär att beslut om jakt på stora rovdjur måste få prövas i domstol. Regeringen följer också en utredning som i huvudsak föreslog det regeringen nu beslutat om.

– LRFs uppfattning är att dagens beslut kan innebära mycket stora svårigheter att genomföra den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om. I den mån länsstyrelserna gör en kraftansträngning och beslutar om licensjakt på varg under tidig höst, skulle man möjligen hinna med överprövningar i domstolarna innan jaktstarten i januari, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Skyddsjakt svår att planera

Förvaltningsdomstolarnas domar om att upphäva besluten om den licensjakt som skulle ha genomförts i några län i januari 2016 beror på att licensjakten, enligt deras uppfattning, är olaglig. Och då hjälper det inte med vare sig tidiga beslut på länsstyrelserna eller krav om skyndsam handläggning.

– När det gäller skyddsjakt är det ännu värre. Skyddsjakt kan i de allra flesta fall inte planeras innan skada har skett. Om skyddsjakt ska fungera som ett förvaltningsverktyg måste jakten både beslutas och genomföras snabbt, säger Helena Jonsson och fortsätter:

– Besluten får inte fastna i domstolarnas långbänkar. Det kommer de att göra, så länge de får överklagas i tre instanser som saknar insikter i rovdjursförvaltning. Med andra ord är regeringens besked till djurägarna i dag: Skyddsjakt – var god dröj.