LRF har som mål att rättsordningen justeras och ser som viktigast att jaktbesluten prövas i så få instanser som möjligt och så snabbt som möjligt.

– Vi kommer att arbeta politiskt med frågan och prioriterar skyddsjakten. Det är ett strategiskt val eftersom skydd av tamdjur är ett av medlemmarnas främsta intressen. Dessutom är skyddsjakt alltid brådskande. Beslut om skyddsjakt blir meningslösa om de kan överklagas i flera instanser. När det gäller skyddsjakt driver vi också  särskilt viktiga mål som ombud för enskilda drabbade medlemmar, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på LRF.

Jägarorganisationerna har jobbat bra

Enligt LRFs uppfattning ska skyddsjakt prövas i en instans och dessutom måste domstolen ha ett absolut krav på skyndsamhet när beslut om skyddsjakt prövas. Annars finns skyddsjakt inte kvar som förvaltningsverktyg i verkligheten.

– Licensjakten är också  viktig, vargstammen måste kunna regleras. Jag tycker att jägarorganisationerna har gjort ett bra jobb för att licensjakten ska kunna genomföras, säger Anders Wetterin.