Anders Källström, VD och koncernchef i LRF, är en av initiativtagarna till LRFs engagemang i Ostfestivalen. Han säger att i den livsmedelsstrategi LRF lanserade 2011 konstaterade man att den negativa utvecklingen för primärproducenter måste vända och att LRF skulle arbeta aktivt för det.

Trendbrott 2015

– Den svenska osten har gått kräftgång de senaste 25 åren. När vi gick med i EU hade svensk ost en marknadsandel på 90 procent, 2014 hade den sjunkit till 35 procent. Det är klart att vi måste pröva nya vägar med nya samarbeten. Men, 2015 såg vi också ett trendbrott när svensk ost återigen började ta marknadsandelar och produktionen ökade med 4 procent. En annan glädjande trend är att antalet småmejerier blir allt fler i en stadigt ökande takt, säger Anders Källström.

Att vara medarrangör av Ostfestivalen är ett av LRFs bidrag till att lyfta den svenska osten på hemmaplan. Det här är den tredje Ostfestivalen och i år deltar rekordmånga utställare, med ett stort antal svenska osttillverkare, både stora och små.

Produkt som går att variera

Att LRF är med och arrangerar har naturligtvis med engagemanget för mjölkbönderna att göra.

– Det går åt tio liter mjölk för att producera ett kilo ost och därför är det en bra produkt att lyfta fram för att både öka efterfrågan och visa på mervärden. Alla har ett förhållande till ost, som är en konsumentprodukt som går att variera i många olika smakriktningar. Vi har också haft ett gott internationellt rykte och Sverige har varit något av hårdostens land. Så på sikt ser vi att svensk ost kan bli en intressant exportprodukt, säger Anders Källström.

Han tycker att festivalformatet är ett tacksamt sätt att exponera osten och öka konsumenternas känsla och kunskap.

– Sammanhanget är bra för att sätta fokus på kvalitet och råvara. Och inte minst för att skapa möten mellan producenter och konsumenter i lite festligare inramning.

Fler siffror om ost

  • Vi konsumerade 20,4 kg ost per person under 2015, av detta utgjorde hårdosten 13,3 kg per person
  • Sveriges ostimport minskade under 2015 med 2,7 procent
  • Andelen importerad ost är fortfarande hög men minskade något, från 64,1 procent under 2014 till 63,2 procent under 2015

Här hittar du mer information om Ostfestivalen.