Den 8 februari träffade Isabel Moretti, enhetschef på LRF för Energiföretagande och Miljö, och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson KemIs generaldirektör.

– Både LRF och KemI värdesätter de här regelbundna avstämningarna, konstaterar Isabel Moretti.

Utveckla dispensansökan

Efter LRFs kritik har det skett många positiva förändringar på myndigheten.

– Handläggningen har blivit effektivare och man betar av högarna med ärenden och enligt KemI är ambitionen att komma ikapp under året, vilket så klart är positivt. Det är också uppenbart att KemI är måna om vår relation och vill utveckla riktlinjer för dispensansökan tillsammans med oss, berättar Isabel Moretti.

Men även om LRF känner att man har en bra dialog med myndigheten vad gäller de formella vägarna kvarstår den största utmaningen: Hur ska myndigheten bli bättre på att se till konsekvenserna för lantbruket när de fattar beslut?

Hänsyn till konsekvenserna

– I den nu aktuella frågan med neonikotinoider har vi till exempel redan tappat 90 procent av vårrapsproduktionen på grund av ett tillfälligt EU-förbud. Våra grannländers myndigheter tillåter en fortsatt användning men i Sverige tas ingen hänsyn till konsekvenserna för produktionen. Det leder till en total förvrängd konkurrenssituation för svenska producenter, säger Isabel Moretti och tillägger:

– Vi har givetvis fortsatt dialog med KemI om detta men i just konsekvensfrågan måste vi framför allt arbeta vidare i våra kontakter med myndighetens uppdragsgivare – politikerna.