LRF har under åren tagit fram flera olika verktyg för att medlemmarna själva ska genomföra sin egen energistrategi på gården. Det har handlat om nya affärer och inspiration genom goda exempel, som framtidsföretagen.

– Nu har vi tittat på hur medlemmarnas energisatsningar ser ut och vilka drivkrafter som ligger bakom. Tanken är det ska utgöra underlag för nya erbjudanden och hur vi kommunicerar dem. Vi kommer också att göra en analys av materialet tillsammans med vår enhet som arbetar med företagsutveckling, för att koppla energiföretagandet till deras satsning på affärsmannaskap, berättar Ulf Jobacker, marknadsutvecklare inom förnybar energi på LRF.

Brist på långsiktig politik ett hinder

Han konstaterar att LRF är den enda organisation som jobbar med energi som en strategisk fråga för att skapa affärer eller effektivisera energianvändningen.

– Svaren i undersökningen ger också bränsle till LRFs politiska påverkansarbete. Brist på långsiktiga spelregler när det gäller skatter och stöd anges som ett av de främsta hindren för att våga satsa. Det är ju ett argument som politikerna måste ta till sig när det förnybara är en av nycklarna till miljö- och klimatmålen, säger Ulf Jobacker.

Behovet av utvecklingsarbete och kunskapshöjning speglas också i karläggningen.

– Energidelen är kanske den fjärde, femte eller sjätte affären på gården och tar sin tid att utveckla. Så framförallt är det de yngre företagarna som är mest nyfikna och känner störst behov av att öka sin kunskap inom energiområdet, säger Justin Casimir som arbetar på LRF med ett projekt om hinder och drivkrafter för spridning av energiinnovation på gårdsnivå.

Ökad lönsamhet främsta drivkraften

Man kan också se vilka energislag som är mest intressanta för företagarna. Solenergi toppar och där har till exempel LRF och LRF Samköp gemensamma diskussioner om förmånliga avtal för att möta efterfrågan av produkter och tjänster, men även utbildning.

Till sist påpekar Ulf Jobacker att även om hållbarhetsaspekten finns i många medlemmars medvetande, så drivs företagarna framförallt av att öka lönsamheten genom resurseffektivisering eller genom att hitta affärsmöjligheteter inom energi.

– Dagens låga elpriser kanske inte är ett så starkt incitament för energisatsningar. Men på sikt kommer det förmodligen att förändras. Och många uppskattar tryggheten i att vara oberoende genom egen energiproduktion.