– Det är en glädjande nyhet för våra duktiga svenska producenter och ett bevis för att svenskt kött är attraktivt även utanför våra gränser, säger Viktoria Östlund ansvarig nötkött LRF.

Det pågår arbete för att skapa liknande överenskommelser för export av gris till Kina och i det arbetet är LRF bland annat aktiva som representanter för djuruppfödarna i förhandlingar. En annan aktivitet vara att under hösten 2015 ordnade med besök hos svenska grisuppfödare när de kinesiska myndigheterna var i Sverige för att arbeta med frågan.

–Det är svenska myndigheter som ansvarar för att få exportprotokollen klara. LRFs roll är att peka på vikten av att ha tillgång till alla viktiga exportmarknader och att delta i de exportfrämjande aktiviteter som kan öka svensk livsmedelsexport. Man ska veta att detta är arbete som tar lång. Det är just nu stort fokus på export till Kina men det kan ta många år innan allt är på plats, säger Axel Hansson som ansvarar för exportfrågor på LRF.

Så här ser läget ut kring det totala exportarbetet med Kina:

  • Hong Kongs livsmedelsminister är redo för exportgodkännande av kyckling, gris, ägg och vilt under 2016.
  • Landsbygdsministern fick i november 2015 bekräftat att ett exportgodkännande av fläskkött är en prioriterad fråga för den kinesiska myndigheten AQSIQ.
  • En ansökningsprocess för svensk kycklingexport till Kina inleds under 2015 med den kinesiska myndigheten AQSIQ.
  • Export av bearbetade havreprodukter blev godkänt i november 2015 till Kina. AQSIQ kommer att genomföra en inspektionsresa till Sverige under 2016 för godkännande av även obearbetad havre.
  • Exportprotokoll  för sport- och fritidshästar tecknades mellan Sverige och Kina i november 2015.

Kontroller och krav vid export till Japan
De företag som vill exportera färskt nötkött till Japan måste få sina anläggningar inspekterade av Japanska myndigheter innan exporten kan påbörjas. Företag som är intresserade av att gå vidare i denna process kan kontakta Livsmedelsverket för mer information. Japan ställer vissa krav på de företag som exportera färskt nötkött, till exempel att man endast accepterar kött från nötkreatur som är yngre än 30 månader. De japanska kraven finns listade i ett exportverifikationsprogram, EVP.

Avtalet om svensk export av nötkött till Japan undertecknades av utrikesdepartementet och den japanska ambassaden i slutet av februari 2016.

Mer information hos Jordbruksverket