LRFs medlemmar har länge varit föregångare vad gäller att minska antibiotikaanvändningen inom animalieproduktionen. Redan 1984 motionerade Västmanland på LRFs riksförbundsstämman om att ta bort medel för ökad tillväxt. Detta ledde till att Sverige 1986 som första land i världen förbjöd antibiotika som tillväxtberfrämjare.

– I början hade vi problem men med tiden lärde vi oss att genom en god djurvälfärd och ett bra management hålla våra djur friska. Behovet av antibiotika har sedan dess varit stadigt sjunkande. Allt sedan den europeiska läkemedelsmyndigheten började föra statistik över försäljningen av antibiotika, så har Sverige legat lägst inom EU, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Trots att LRF önskar ett totalt förbud för förebyggande antibiotikabehandling anser Helena Jonsson att parlamentets beslut är en bit på väg mot detta. För att få en minskning av förbrukningen inom EU så räcker det inte med ett ändrat regelverk, det krävs också ett ändrat beteende hos animalieproducenterna i de andra medlemsstaterna poängterar Helena Jonsson.

– En stor fördel är att vi idag vet hur vi kan åstadkomma en minskad förbrukning utan att orsaka djurlidande. Det fodrar en del extra arbete och kostar mer än att ge antibiotika men vi har inget val. Vi riskerar annars att få betala ett högt pris i form av ökad sjuklighet och dödlighet på grund av antibiotikaresistens, säger Helena Jonsson.