Tillgången till telefoni och bredband är en av de allra viktigaste infrastrukturtjänsterna som alla har behov av. Om det ska vara möjligt att bo, driva och utveckla företag i hela landet måste det finnas tillgång till säker telefoni och bredband.

– Ansvarsfördelningen inom regeringen och finaseringen av den nya, ersättande tekniken i form av  bredbandsutbyggnaden är otillfredsställande med flera brister, säger Helena Jonsson.

Frågan är mycket angelägen för LRFs medlemmar. 

– Dialogen med inblandade parter pågår och har varit god. LRF förväntar sig att samordningen förbättras och bredbandsutbyggnaden säkras, säger Helena Jonsson.

Tidningen ATL skriver den 15 mars om hur landsbygdsföretagare utanför Östhammar drabbas av nedmonteringen Läs artikeln här