-Detta är inte något nytt kvotsystem utan innebär att vissa producentorganisationer och kooperativ frivilligt kan besluta om att minska produktionen under en viss tid, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Regelverket har inte prövats på detta sätt tidigare och därför är det svårt att överblicka vilka konsekvenserna kan komma att bli.

-Vår bedömning är att effekterna kommer att bli mycket små. Det finns idag ingen möjlighet för varken kommissionen eller någon annan att tvinga aktörer att minska produktionen. Vår bedömning är att de medlemsstater och producenter som ökat sin produktion inte är särskilt intresserade av att minska den, säger Helena Jonsson.

I nuläget är det oklart om en frivilliga produktionsminskning ska göras mot någon form av ersättning från EU.

-Om så blir fallet är det mycket allvarligt eftersom finansministrarna inte har avsatt några nya pengar till jordbruksbudgeten. Risken är då att åtgärden finansieras med det som kallas för krisreserven, men som egentligen inte alls är någon reserv utan som innebär att utgifterna för jordbrukarstöden minskas med osthyvelsmetoden. Bönderna får i så fall betala för åtgärden genom minskade gårdsstöd, säger Helena Jonsson.