Coop gjorde 2015 en studie hos en familj före och efter deras omställning till ekologisk konsumtion och mätte olika värden i deras urin. LRF läste rapporten noga och kunde konstatera att sex av de tolv ämnen som hittats i urinproven hon familjen är förbjudna i Sverige. Med anledning av det föreslog LRF Coop att göra en studie där personerna åt importerad och svensk mat i olika perioder och därefter genomgick nya kontroller.

När Coop nu åter lanserar Ekoeffekten tar även en av forskarna som utfört deras studie avstånd från hur Coop presenterar resultaten. I en intervju i P4 säger han att om man inte fördjupar sig i studien så blir det mest skräckpropaganda.

Hör radioinslaget här.

Läs också om examensarbetet som visar att svenskproducerade konventionella livsmedel innehåller mycket låga resthalter av skadliga ämnen.