Johanna Sandahl och Naturskyddsföreningen påstår att livsmedelskedjan inte bejakar marknadspotentialen för mat producerad på ett hållbart sätt. Inget kunde vara mer fel. Det är precis det Sveriges producenter gör, varje dag. Varje dag gör vi något för miljön, med miljön. Varje dag strävar vi efter att utveckla den svenska livsmedelsproduktionen och slår vakt om de svenska mervärdena. 

Det Johanna Sandahl missar är att varken de svenska mervärdena eller lönsamheten för Sveriges bönder skapas av lagar och regler – de kommer ur konsumenternas betalningsvilja. Inte heller är det lagstiftningen som levererar de svenska mervärdena. Det gör Sveriges bönder. Den ekologiska produktionen är ett bra exempel på det, där ökad efterfrågan nu leder till en ökad produktion. 

Det är Sveriges bönder och friska djur som ser till att den svenska djurhållningen använder minst antibiotika i hela EU. Vi har lägre användning av växtskyddsmedel än resten av unionen. Vi levde upp till EUs grisdirektiv om att grisar ska ha knorren kvar långt innan det fanns på pränt. Vi har helt enkelt visat att vi är fullt kapabla att ta ansvar och leverera hållbara produkter som konsumenterna vill ha. Naturskyddsföreningen med många andra tror att de äger frågorna men det är Sveriges bönder som äger svaren. Världen behöver mer hållbar mat och svenska bönder är en del av lösningen.

Men faktum kvarstår: Vi konkurrerar på en global och öppen marknad och sedan EU-inträdet har svensk produktion tappat hela 25 procent av marknaden. Idag är hälften av den mat vi konsumerar importerad. Om vi ska lyckas ta tillbaka de andelar som vi förlorat är vi tvungna att tänka nytt. Här behövs en framsynt politik som inte likt Naturskyddsföreningen har fastnat i tron att en produktion som visar stor omsorg om djur och miljö behöver piskas fram med lagstiftning, föreskrifter och sanktioner.

För den nationella livsmedelsstrategin är det därför upp till bevis. Hittills har vi i Sverige saknat att livsmedelsproduktionen ska värderas lika högt som andra samhällsmål. Det har bland annat gjort att nyttan av ökad produktion inte har värderats mot ökad miljönytta när politiker och myndigheter har fattat sina beslut. Det är kontraproduktivt, eftersom en ökad svensk livsmedelsproduktion inte bara skapar tillväxt utan även hjälper oss att nå miljömålen. En hållbar tillväxt på en fri marknad måste ta sin utgångspunkt i en ökad efterfrågan och det är därför logiskt att den nationella livsmedelsstrategin sätter upp mål om en ökad produktion av svensk mat.

7 av 10 konsumenter har högt förtroende för Sveriges bönder. Det är ett förtroende som vi inte har en tanke på att devalvera. Sveriges bönder vill fortsätta producera livsmedel med en hög djuromsorg och miljöhänsyn. Vad vi behöver är en politik som förstår att det även måste vara lönsamt att sköta djur och miljö så bra som Sveriges bönder gör. Någon landsbygd någonstans kommer alltid att förse oss med livsmedel. Varför inte vår egen?  

Helena Jonsson
Förbundsordförande LRF 

#livsstrat
#väljsvmat

Läs repliken på DN Debatts webbplats här