– Kemikalieinspektionen jobbar på enligt sitt uppdrag, det vill säga att ta ställning till om ett växtskyddsmedel kan godkännas eller inte enligt EU-reglerna. De tar inte hänsyn till vilka konsekvenser deras beslut får för den svenska odlingen, utan har bara sitt regelverk att utgå ifrån, säger Agneta Sundgren som arbetar med växtskyddsfrågor på LRF.

Det var just detta med helhetsperspektivet LRF tog upp på riksdagsseminariet. Man ville uppmärksamma politikerna på att någon måste ta ansvar för att det finns ett fungerande växtskydd i Sverige.  Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket behöver samarbeta  och tillsammans, utifrån sina olika kompetenser, ta ställning till om olika växtskyddsmedel kan godkännas, och vilka effekterna blir.

Budskapet gick fram

LRF hade bjudit med två odlare som berättade hur det påverkar dem när det inte finns effektiva växtskyddsmedel. Hur det dämpar investeringsviljan och innebär många förlorade arbetstillfällen.

– Vi förklarade att om det blir tillräckligt svårt att odla här i Sverige så flyttar produktionen utomlands och importeras hit behandlad med medel som är förbjudna här. Det kändes som om vårt budskap gick fram, flera riksdagsledamöter ställde bra frågor som tydde på att de begrep vad det handlade om, berättar Agneta Sundgren.

Nu har LRF kontakt med de 28 riksdagsledamöter som var med på seminariet.

– De har fått vårt presentationsmaterial och har alla en inbjudan ut i verkligheten för att besöka en odlare, säger Agneta Sundgren.