Från den 21 september har kunder hos ICA haft möjlighet att bidra med en extra mjölkkrona* som har gått direkt till de svenska mjölkbönderna när de har valt att köpa vissa mjölkförpackningar och ostar i ICA-butiker. ICA har även skjutit till 25 miljoner kronor utöver detta. LRF och mejeriföreningarna har sett till att pengarna gått oavkortat till mjölkbönderna. Direktersättningen har fördelats på respektive företags månatliga leveransvolym. LRF har via LRF Konsult ansvarat för fördelningen av mjölkkronan till Arlas cirka 3 100 leverantörer. Satsningen som har pågått i sex månader och avslutades den 27 mars och bidrog med totalt 113 356 200 kronor.

Tillfällig stödinsats
ICAs mjölkkrona har varit en tillfällig akutinsats för att bidra till de svenska mjölkbönderna i en mycket svår situation som bland annat beror på att flera mejerier idag är aktiva på en internationell mjölkmarknad där det råder ett överskott på mjölk.

- Genom att välja den svenska mjölken har ICAs kunder gjort en fin insats för landets mjölkbönder. Detta har varit ett tillfälligt stöd i kristid och LRFs arbete för den svenska mjölkproduktionen fortsätter, bla. genom att 2016 lyfta den goda svenska osten i regionala ostskampanjer och ostfestivaler. Till detta ska tilläggas det påverkansarbetet som LRF gör, som ska bidra till att vi även i framtiden ska ha god tillgång till svenska mejeriprodukter, säger Anders Källström, VD och koncernchef för LRF.

- Mjölkkronan var en tillfällig krisåtgärd för att lindra i ett akut läge, och tack vare det stora engagemanget hos ICA-butikerna och kunderna har vi kunnat överträffa våra förväntningar på 100 miljoner kronor. Men tyvärr är inte krisen över, och vi måste tillsammans med mejerierna och andra intressenter diskutera hur vi kan hitta mer långsiktiga lösningar som säkerställer en hållbar ersättning till de svenska bönderna. På ICA arbetar vi bland annat med ett program för att öka försäljningen av svenska mejeriprodukter, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige AB.

9 av 10 konsumenter vill ha svensk mjölkråvara
Enligt en Novusundersökning som LRF låtit genomföra i början av mars 2016 svarar merparten att det är viktigt att mjölk, smör och ost är gjorda på svensk mjölkråvara. Viktigast är det för mjölken, där nästan 9 av 10 anser att det är viktigt med svenska mjölkråvara.

Nästan sju av tio tycker att svenskproducerad mjölk innebär en högre kvalitet än mjölk producerad i annat land och drygt tre av fyra anser att svenskproducerad mjölk innebär en högre säkerhet och trygghet än utlandsproducerad mjölk.

Nästan sju av tio anser att svenskproducerad mjölk innebär en mindre klimatpåverkan än mjölk producerad utanför Sverige.

* En krona plus moms