Det är lätt att tro att det är farligt att äta konventionellt odlade livsmedel efter att ha hört dagens radioinslag på Ekot. Det går att hitta små rester av växtskyddsmedel i vissa produkter. I några få fall har  rester av växtskyddsmedel som är hormonstörande hittats. Dessa substanser är förbjudna i EU men inte i länder utanför EU.

Livsmedelsverket som gör analyserna konstaterar att det är färre sorters ämnen och lägre halter i svenska produkter jämfört med andra länders. De halter av växtskyddsmedel som man hittar har i största allmänhet minskat under senare år.

Växtskyddsmedel som används i Europa måste vara godkända enligt samma regelverk. Det är inte exakt samma växtskyddsmedel som godkänns i alla EU-länder eftersom vi odlar olika saker, till exempel odlas inte oliver i Sverige. Det behövs också andra växtskyddsmedel i länder som är varmare och där insekterna har flera generationer. Det gör att produkter som importeras till Sverige kan innehålla växtskyddsmedel som inte är godkända i Sverige. Produkter som importeras från länder utanför Europa kan vara behandlade med helt andra växtskyddsmedel än de som är godkända i Sverige eller Europa.

I Livsmedelsverkets kontroller av grönsaker och frukt som säljs i Sverige har man i första hand tittat på frukt och grönsaker som vi äter  mycket av, till exempel äpplen, citrus, bananer,  gurka och tomater. 2014 är det senaste året det finns data från, då analyserades 1743 prov. När man hittar halter som ligger över de tillåtna gränsvärdena kommer livsmedlen nästan alltid från länder utanför EU.

Av de prov som togs 2014 hittade Livsmedelsverket rester som låg över gränsvärdet i 2 % av proven, dvs. 37 prov. Det var framförallt i russin och kikärter och i basmatiris.

- Till konsumenter som vill göra bra val i butiken är LRFs budskap för att undvika rester av otillåtna bekämpningsmedel att framförallt välja svenska produkter, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert  på Lantbrukarnas Riksförbund.

- All svensk mat, både ekologisk och konventionell, är klimatsmart jämfört med import och produceras med god miljöhänsyn och djuromsorg.