– Kemikalieinspektionens beslut är katastrofalt för svensk odling. Eftersom konsumenterna istället kommer att hänvisas till produkter som är importerade från länder som har använt Stomp är ett ensidigt svenskt förbud även fullständigt kontraproduktivt när det gäller miljönytta och LRF arbetar intensivt med att försöka påverka politikerna, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson. 

LRF har bland annat bjudit in politiker till ett seminarium om växtskydd i riksdagen och skickat ett brev till riksdagsledamöter med uppmaningen att agera omgående för att inte svensk odling ska slås ut.

För löken kan det vara för sent. Den är nysådd, men utan Stomp kommer ogräset nattskatta att kväva plantorna. Bönor, gräslök, rotpersilja och palsternacka sås senare och om Mark- och miljödomstolen skyndsamt ser till att dispensen beviljas skulle dessa odlingar kunna räddas. 

Till hösten kommer ogräsmedlet Fenix, som används i nästan all grönsaksodling, bland annat i odling av morötter, att omregisteras. Det innebär mest troligt att det antingen förbjuds eller endast blir tillåtet att använda i mycket låga doser eftersom Sverige tillämpar ett värde i riskbedömningen på ett annat sätt än andra EU-länder. Det är oklart hur villkoren kommer att se ut och om de låga doserna alls fungerar effektivt. Risken för resistenta ogräs ökar och odlarna får en mycket kort tid på sig att ändra hela strategin kring ogräsbekämpning. 

– Läget är med andra ord alarmerande för åtskilliga odlare som får beslutet om ett ensidigt förbud och dessutom så sent när odlingssäsongen börjat. Det är oerhört viktigt att den nationella livsmedelsstrategin som kommer i maj innehåller ett tydligt mål om en ökad livsmedelsproduktion. Myndigheterna behöver få instruktioner om att ta hänsyn både till miljön och att vår egen produktion ska kunna växa, säger Helena Jonsson.

Inslag i media
Flera medier har uppmärksammat svårigheterna för svensk odling. Här är några inslag:
Hårdare miljökrav kan stoppa skånska lökar (SVT Rapport och SVT Skåne)

Grönsaksodlare slår larm (Ystads Allehanda)

Odling på KemIs villkor (Jordbruksaktuellt)

Myndigheterna riskerar att slå ut odling (Land Lantbruk)

Kritik mot nedläggning av ärtodling: Dåligt för miljön (SVT Halland)