Besluten riskerar att bli ett bakslag för ambitionen att värna förnybar elproduktion, men också att få helt orimliga konsekvenser för dem som äger de små vattenkraftverken. Det väcker därför frågan om hur samhället behandlar enskilda människor och hur man ser på landsbygdens roll.

Miljöanpassningen, till exempel i form av fiskvägar, behöver utföras utan att det i praktiken leder till en avveckling av den småskaliga vattenkraften. Det skriver LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i debattartikeln på webbplatsen Altinget, som vänder sig till politiker.

Läs hela artikeln på Altinget här