Mot bakgrund av det är LRF kritiskt till satsningen på den höghastighetsbana som planeras.

– Det är varken realistiskt eller rimligt att gå vidare med ett sådant projekt innan pengar finns för de mer akuta behoven i landets infrastruktur, säger Sofia Lindblad som arbetar med infrastrukturfrågor på LRF, och fortsätter:

– Projektet ger ju inte heller LRFs medlemmar någon egentlig nytta, eftersom höghastighetsjärnvägen framförallt kommer att underlätta resandet mellan de tre storstäderna. Däremot skulle den att skapa problem för dem som skulle få järnvägen på sin mark.

Berör många regioner

Mikael Bäckström, som är ordförande i LRF Jönköping och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, håller med:

– Vi regionalt är inte emot infrastruktursatsningar, tvärtom. Men det här kan ju komma att handla om ett av de största intrångsprojekten i södra Sverige någonsin, där många fastigheter och medlemmar skulle drabbas.

Höghastighetsbanan berör alltså ett antal regioner. Förutom Jönköpings län också Östergötland, Sörmland, Västra Götaland, Sydost och Skåne.

– Det gäller att vi jobbar på ett smart sätt i den här frågan, och att vi använder våra gemensamma regionala resurser klokt så att vi inte springer på samma bollar, säger Mikael Bäckström. 

Konkreta besked behövs för planering

Under de närmaste månaderna kommer fler underlag att redovisas till staten. Om de inte visar på mycket lägre kostnader än de som presenterats tidigare bedömer LRF att projektet kommer att ytterligare tappa politiskt stöd och avstanna. För markägare i de regioner där banan skulle byggas kan det innebära kortare eller längre osäkerhet kring det fortsatta arbetet i avvaktan på slutliga besked.

– Då blir det viktigt för LRF att trycka på för att regeringen ska ge konkreta besked som medlemmarna kan planera sin verksamhet utifrån, säger Sofia Lindblad.

LRF har lämnat flera synpunkter i detalj på höghastighetsjärnvägen och på kommande infrastrukturplanering i ett remissyttrande som kan läsas här.