LRF har jobbat mycket med småskalig vattenkraft under en längre tid. Bland annat via flera debattartiklar. Och i regionerna har man bedrivit praktiskt påverkansarbete genom att bjuda ut sina riksdagsledamöter i verkligheten. Många har tackat ja, sett med egna ögon och förstått problematiken.

Många illa ute

– Framförallt har LRF Västra Götaland tagit många initiativ, där Monica Didriksson i regionstyrelsen varit väldigt aktiv. Frågan är tacksam att driva eftersom de levande exemplen, markägarna, verkligen har varit illa ute, berättar Ulf Wickström som arbetar med juridik och miljöfrågor på LRF.

Resultatet av påverkansarbetet kan sammanfattas i 11 motioner, framförallt från Alliansen men också från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Dessutom  i ett betänkande från Civilutskottet (betänkande 2015/16:CU13) med förslag om ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsförslag om tillståndsprövningen för vattenverksamheter. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter.

Fått fäste i alla läger

Efter debatt och omröstning biföll riksdagen utskottets förslag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet som tidigare reserverat sig mot förslaget valde att inte yrka bifall till reservationen utan lade ner sina röster. Den socialdemokratiske riksdagsmannen sa i debatten att utskottet egentligen inte är så oenigt.

– Så vi lyckades väcka politikernas intresse och har även fått förståelse från regeringshåll. Att frågan fått fäste i alla läger känns lovande inför framtiden. Nu väntar vi på en proposition från regeringen om den småskaliga vattenkraften och får se var det hamnar, säger Ulf Wickström.

Läs debattartiklarna i Svenska Dagbladet och Altinget 5 april respektive 7 april.