Tanken har varit att hitta ett sätt att visa de stora energibehoven inom växtodlingen.

– Det är diesel och eldningsolja till torkar som är de stora posterna för direkt energi, säger Jan Eksvärd som arbetar för LRF med hållbar utveckling. 

Han menar att dieseln är det svåra att få grepp om. Vad man använder dieseln till och hur man vet att man använder den på mest effektiva sättet.

– Trimmar man systemen kan man halvera sin fossilförbrukning. Sparsam körning är en del av detta. Men det behövs mer kunskap om effektiv energianvändning och utsläpp av växthusgaser. LRFs medlemmar har efterfrågat ett verktyg för åtgärder inom energiområdet. I Dieselsnurran kan vi nu visa på olika besparingsnivåer och vad de betyder för storleksordningen på koldioxidutsläppen. Man får koll och ser vad man kan göra åt saken, säger Jan Eksvärd.

Genom Dieselsnurran går det bland annat enkelt räkna ut hur mycket man kan spara genom att minska användningen av diesel. Och hur mycket utsläppen av växthusgaser då kan minska. Lika lätt är det att räkna ut energiförbrukning vid spannmålstorkning, hur mycket koldioxidutsläpp den genererar och vad man sparar genom att byta till bioenergi.

Via länken uppe till höger hittar du Dieselsnurran.