- Det här är tragiskt. En nedläggning av svenska livsmedelsföretag leder till ett ökat importbehov. Vi vet att de produkter som vi då tvingas importera produceras med betydligt mer kemikalier och därmed ökad miljöpåverkan, säger Åsa Odell vice ordförande LRF.

Kontrakten mellan odlare och Findus för 2016 kommer fullföljas som planerat men vad som händer därefter är osäkert. I sin helhet berör nedläggningen odlingen av ärtor, spenat, morötter, potatis, dill, gräslök och palsternacka på en areal av cirka 9 000 hektar.

- När odling och produktion flyttar utomlands, går det stick i stäv med ambitionerna om tillväxt i svenskt lantbruk. En kraftfull svensk livsmedelsstrategi som tar vara på de förslag som finns i konkurrenskraftsutredningen behövs för att bromsa den här typen av utveckling, tillsammans  med regeringens beslut om generationsmålet att inte exportera miljöpåverkan.  Det är dags för Sven-Erik Bucht och regeringen att leverera, att gå från ord till handling, avslutar Åsa Odell.