Beskedet välkomnas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Det är bra att såväl regeringen som ansvarig myndighet lyssnat på LRF och andra parter som framfört det olämpliga i att tillämpa amorteringskravet på jord- och skogsbruksfastigheter. Det hade blivit väldigt krångligt men även påverkat konkurrensvillkoren mot andra länder negativt säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

Finansinspektionen anser att det finns ett behov av amorteringskrav för bolån i Sverige eftersom det skulle dämpa skuldsättningen. Något som i sin tur gör hushållen mindre känsliga om räntorna stiger framöver eller om den svenska ekonomin skulle utvecklas ogynnsamt.