KemI kommenterade LRFs dispensansökan i tidningen ATL på tisdagen.

– Vi har testat allt som vi har sett någon potential i. Kemikalieinspektionen har också deltagit i styrgruppen för försöksverksamheten inom projektet Minor use. Man kan fråga sig varför de kommer med det här uttalandet nu när det är för sent, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Att KemI ingår i styrgruppen för försöksprojektet Minor use, som testar alternativa växtskyddslösningar, är bra eftersom idéer och missförstånd då kan redas ut direkt.

LRF håller med KemI om att det inte är hållbart att söka dispens år efter år men 2016 är ett mellanår och nästa år kommer den aktiva substansen i Stomp att utvärderas på EU-nivå. Det kan antingen leda till ett förbud i hela EU eller att substansen får ett fortsatt godkännande inom unionen. Om substansen godkänns kan firman som äger licensen för Stomp, BASF, ansöka om godkännande. Om den inte godkänns behöver hela EU leta efter alternativa lösningar. Enligt Kemi är inte detta ett juridiskt skäl men det är ändå en viktig faktor som bidrar till det akuta läget.

– Att KemI väljer att ta strid om detta just i år känns därför extra tråkigt. Myndigheten har även nämnt två preparat som de tycker att vi borde ha provat. De är redan prövade och inget av dessa alternativ kan ersätta Stomp, säger Agneta Sundgren.

Det ena preparatet, Fox 480 SC, saknar godkänt resthaltsvärde (MRL-värde) i lök inom EU. Att ta fram egna värden är ett mångmiljonprojekt. Även preparatet Matrigon 72 SG har nämnts, men det kan ge skador på löken i lagret och bekämpar bara ett fåtal ogräs. Det är alltså inte heller ett alternativ.

Ärendet ligger nu hos Mark-och miljödomstolen eftersom LRF har överklagat KemIs beslut. Det är oklart hur lång tid det tar att få ett beslut från domstolen.