Det är de bäst lämpade reglerna för att på kort tid effektivisera jakten på kronhjort och för att minska de svåra skadorna av kronhjort i jord- och skogsbruk. LRF:s förslag till utökad, allmän jakt är ett komplement till jakt inom kronhjortskötselområden.

Det ska finnas ett val för traktens markägare. Om de vill ha en stam av kronhjort eller inte. Kombinationen av skärpta regler för kronhjortskötselområden och ett reellt alternativ till kronhjortskötselområden i form av den av LRF föreslagna långa, allmän jakttiden på hind och kalv gör att den enskilda markägaren kan välja vilken form av förvaltning som bäst passar fastighetens förutsättningar. Något sådant val finns inte i dag,

Enligt LRF:s bestämda uppfattning måste en förbättrad kronhjortsförvaltning stödjas med utökad skattefinansiering. För inventeringar och för förvaltningen i sig.

Sveriges jord- och skogsbruk har inte råd med en kronhjortsexplosion. Vi måste någon gång lära oss av älg-, rådjurs- och vildsvinsexplosionerna. Den här gången måste staten ta ansvar och underlätta förvaltningen - innan det är för sent.