– Det är bedrövligt att det förekommer felaktigheter av det här slaget i undervisningsmaterial ute på våra skolor. Men än mer anmärkningsvärt är att Skolverket inte har något ansvar alls över att de läromedel som skolorna använder är korrekta och baserade på rätt fakta, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Bland annat mot bakgrund av detta lanserade LRF för snart två år sedan det digitala läromedlet Bonden i skolan, www.bondeniskolan.se, med målgruppen elever och lärare i årskurs F-6. Faktabasen här granskas av flera experter, både på både LRF och Jordbruksverket.