– Vi exporterar idag livsmedel för cirka 70 miljarder kronor och exportvärdet på gårdsnivå ligger på ungefär 5 miljarder. LRFs mål är att fördubbla den exporten till 2030. Det skulle skapa fler jobb och en god utväxling på Sveriges BNP eftersom svenska livsmedel produceras med högre andel inhemska insatsvaror och tjänster i jämförelse med andra branscher, säger Axel Hansson som arbetar med exportfrågor på LRF.

Grunden är en bra affärsidé

I veckan höll han ett webbseminarium tillsammans med Landsbygdsnätverket om hur man kan öka exporten på gårdsnivå och vilken hjälp som finns att få.

– Det gäller naturligtvis att själv ha en bärkraftig affärsidé, LRF kan ju inte göra affären på gården. Men det vi gör är att försöka påverka handelspolitik och regler som omgärdar export och import av livsmedel, samla de medlemsföretag som vill exportera och satsa på exportfrämjande arbete.

Mer statliga pengar för att synas

LRF anser att staten måste se till att bland andra Livsmedelsverket och Jordbruksverket har tillräckliga medel för att sköta sina åtaganden.

– Man kan ju tycka att svensk livsmedelsproduktion borde kunna synas mer i internationella sammanhang. På den stora lantbruks- och livsmedelsmässan Grüne Woche i Tyskland, till exempel. En monter där kräver statliga pengar, för det är inget enskilda företagare har råd med på egen hand.

Fler lantbruksattachéer på intressanta marknader skulle vara en annan framgångsfaktor.

– Mycket tack vare vårt påverkansarbete, framförallt grisnäringens påtryckningar, finns ett svenskt skogs- och lantbruksråd i Peking som ska främja handelssamarbeten inom den gröna sektorn och det har betytt mycket för våra handelssamarbeten med Kina, säger Axel Hansson.

Verktyg finns hos samarbetspartners

När det gäller verktyg för företagare som är intresserade av att satsa på export så har LRFs medlemmar tillgång till sådana via Business Sweden som är statens exportstöd och som erbjuder kostnadsfri utbildning anpassad till mindre företag. Och hos Tillväxtverket finns exportcheckar som är ett bra stöd för dem som ska ut på exportmarknaden.

– Men i slutänden handlar det om att regeringen presenterar en livsmedelsstrategi med tillväxt som tydligt mål. Då får vi en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion som också kan skapa stora exportintäkter till Sverige, säger Axel Hansson.