Åsa Odell, vice ordförande LRF, är initiativtagare till gruppen och menar att LRF har en viktig roll i att bilda opinion i frågan, sätta press på såväl Findus som politiker och söka efter alternativ och möjligheter. 

- Vi har en produktion i Sverige som vi har all anledning att vara stolt över och den vill vi behålla inom landet. Vi behöver därför veta mer om hur det här kunde ske och påverka där vi kan för att säkra en fortsatt produktion i Skåne. Hur det ska gå till är ännu en öppen fråga, men ambition och vilja finns, säger Åsa Odell, LRF.

I praktiken innebär det för samordningsgruppen att dagligen ha kontakter i frågan med politiker, media, departement, Bjuvs kommun med flera. LRF har väldigt bra nätverk både på nationell nivå och regionalt i Skåne som nu kommer väl till användning.

- Det Findus och odlarna har åstadkommit tillsammans är ett starkt exempel på ett samarbete där vi har utvecklat en unik produkt. Nu riskerar vi att förlora både produkten och kompetensen. Därför är det viktigt att vi engagerar oss för att se om det går att hitta nya lösningar.

I gruppen ingår representanter från LRF riks, LRF Skåne, LRF Trädgård och Findus odlarförening.

För mer information om samordningsgruppen, kontakta Eva Anflo, LRF Trädgård: 08-787 53 63

Åsa Odell intervjuas av P4 Malmöhus