– Att Telias kopparnät inte har framtiden framför sig är något vi är överens med Telia om. LRF är självklart inte emot utveckling mot modernare teknik. Men vår utgångspunkt är att våra medlemmar inte ska hamnar i en situation med sämre livsvillkor och konkurrenskraft. Det måste helt enkelt finnas tillgång till säker telefoni och bredband oavsett var du bor och verkar i landet, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Tusentals drabbade
Tidningen Land Lantbruk publicerar den 15 april en undersökning som visar att nedmonteringen av kopparnätet drabbar tusentals abonnenter.

– I undersökningen framgår att nedmonteringen framöver är av en helt annan magnitud och omfattning än vad vi kunde tänka oss. I vissa kommuner tappar två tredjedelar av de boende på landsbygden sin fasta bredbandsuppkoppling och det är där våra medlemmar har sina företag, säger Helena Jonsson.

Dramatisk prisökning
Enligt Land Lantbruk använder många abonnenteren mycket hög surfvolym  och behöver den obegränsade trafikvolym som ADSL  ger. De här kunderna är nu hänvisade till mobilabonnemang, vilket innebär en årlig kostnad på 20 000
– 24 000 kronor istället för 4 000 kronor för fast bredband. Helena Jonsson är kritisk till en så dramatisk prishöjning och menar att Telias lösningar via mobilnätet inte är hållbara.

– Det här är helt oacceptabelt! LRF kan inte stillatigande se på är en sådan massiv försämring genomförs. Vi arbetar intensivt med att till exempel få till en samordning mellan avveckling av kopparnät och utbyggnaden av  fiberbaserat bredband. Dessvärre upplever vi en ganska oengagerad hållning från både regering och myndighet i frågan, säger Helena Jonsson.

– En annan fråga rör de stolplinjer som Telia nu river ner. Tidigare har Telia informerat oss om att dessa stolplinjerna  kan få övertas av kommuner, företag eller byalag. Givetvis mot att Telias fråntas allt ansvar för stolpar och ledningsgator. Vi förutsätter att detta erbjudande fortfarande är aktuellt. Att Telia river ut ledningar som andra ser nytta av och vill överta , vore samhällsekonomiskt slöseri, säger Helena Jonsson.