Om brukandet fortsätter att begränsas har ingen till slut råd att bo kvar på landsbygden. Dessutom växer det igen och det gäller både åker och skogsmark, konstaterar Herbert Nyman och Mats Granath, ordförande respektive regionchef i LRF Norrbotten.

Inget land i Europa har en snabbare inflyttning till städerna än Sverige. Hur får man en växande stadsbefolkning att förstå villkoren för det gröna näringslivet? Sambandet mellan brukande och naturvård som skogsbönderna förstått sig på i generationer?

Läs debattartikeln här.