Utan Stomp är det väldigt svårt att effektivt bekämpa ogräs i bland annat lökodlingar. För många odlare  blir det i princip omöjligt att odla lök överhuvudtaget. Just nu arbetar LRF tillsammans med en jurist med en överklagan som skickas in till Kemikalieinspektionen i nästa vecka.

- Att inte få använda Stomp är en katastrof för svensk lökodling. Det finns andra växtskyddsmedel men de tar inte alla ogräs, till exempel nattskattan som skulle ta över och kväva löken. Mekanisk rensning ser jag som ett dyrt och orealistiskt alternativ, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Stomp är godkänt på EU-nivå och i alla andra länder i Europa. Om den svenska odlingen minskar så sker alltså import från andra länder som använder medlet. 

- Än en gång hamnar svenska odlare i en situation med strängare regler än övriga Europa. Vi måste ha lika villkor på en gemensam marknad för att kunna konkurrera, säger Agneta Sundgren.

Även odlare av purjolök, gräslök, palsternacka, rotpersilja och bönor drabbas även om arealerna är mindre än lökodlarnas. Tidigare har odlare fått dispens fem år i rad för att använda ogräsmedlet.

Läs Kemikalieinspektionens nyhet