Sedan Kemikalieinspektionen beslutat att inte medge dispens för växtskyddsmedlet Stomp står åtskilliga odlare av lök, men även andra grönsaker, utan fungernade alternativ för att skydda skörden.

I inslaget, som sändes i Rapport på fredagskvällen den 15 april, intervjuas bland annat LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och företrädare för Stockholmsgården i skånska Löderup.

Se hela inslaget i SVT här