– Även om vi begriper hur Kemikalieinspektionen har resonerat, de följer ju sitt regelverk noga, så tycker vi att de kunde ha gett oss dispens ytterligare ett år. Omregistrering av ämnet inom EU ska göras i sommar och innan det är klart hur det går finns inga förutsättningar att göra en permanent ansökan om godkännande, säger Agneta Sundgren som arbetar med växtskyddsfrågor på LRF.

Riskerar att slå ut oss själva

LRF överklagar naturligtvis KemIs beslut när det gäller Stomp. Men man ser också att regelverket kring växtskyddsmedel hela tiden stryps i små steg. Till exempel utfasningsperioder som försvinner och förbud som införs med omedelbar verkan. Och flera inskränkningar är på gång när det gäller frilandsodlingen.

– Vi försöker hitta lösningar i Minor Use-projektet. Men faktum är att Sverige får allt svårare att konkurrera. Vi vill vara bäst i klassen på miljöområdet, men ligger ju redan så långt framme när det gäller att hålla nere miljöpåverkan, och nu riskerar den här ambitionen att helt slå ut den svenska produktionen, säger Agneta Sundgren.

KemI och SJV skulle vara ett bra team

Hon tycker att man åtminstone ge kunde svensk odling tillräckligt bra möjligheter och ta hänsyn till att Sverige av klimatskäl alltid kommer att ha en liten användning av växtskyddsmedel. En önskan hos LRF är att Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket skulle kunna samarbeta och komplettera varandras uppdrag och kompetenser, då skulle konsekvensperspektivet komma in på ett bättre sätt.

Man kan tycka att Agneta Sundgren just nu har LRFs mest otacksamma jobb, men hon intygar att kamplusten finns kvar och berättar att man jobbar på alla nivåer för att visa på konsekvenserna av ett icke-fungerande växtskydd, även om hon poängterar att det inte är en kvickfix.

– Vi fortsätter att föra en dialog med KemI. Men det är Miljödepartementets viljeriktning som styr deras uppdrag. Nu följer vi upp det välbesökta seminariet vi hade i riksdagen genom att kontakta riksdagsledamöterna som var där. På de politikerträffar som LRF regelbundet håller tar vi förstås också upp växtskyddet, liksom när vi har kontakt med departementen.

Besök i odlarverkligheten

På frågan om man kan göra något som enskild odlare, svarar Agneta Sundgren:

– Det här är en fråga som verkligen väcker stark frustration i hela organisationen. Styrkan är att vi finns från Bryssel ända in på gården, så nu är det mycket fokus på att samordna arbetet så att vi kan jobba gemensamt för att få rätsida på frågan. Det var så vi lyckades för fem år sedan. Jag hör till exempel om regioner och medlemmar som bjuder in sina riksdagspolitiker på besök i odlarverkligheten och berättar att deras produktion och arbetstillfällena den ger kan hamna utomlands om inte växtskyddsfrågan tas på allvar.