Det är Åsa Wolgast Broberg som arbetar med vattenfrågor i LRF Sörmland, Östergötland och Örebro län, som har suttit i expertgruppen för LRFs räkning. Utredningen har bestått av många olika delar som till exempel krisberedskap och skärpt kontroll av vattenverken. Men framförallt är det frågan om vattenskyddsområden som har berört LRF.

– Enligt förslaget ska kommunerna vara skyldiga att inrätta vattenskyddsområden och att uppdatera och utöka dem som redan finns men som är otidsenliga. Det handlar sammanlagt om flera hundratals områden. Så om förslaget går igenom får medlemmarna bereda sig på att det blir en väldig aktivitet i landet kring detta. Det är bekymmersamt då det kommer att innebära ekonomiska problem för många, säger Åsa Wolgast Broberg.

Konsekvensanalys och samråd

Det som är bra, menar hon, är ändå att kommunerna kommer ha relativt lång tid på sig för att göra detta, fram till 2022 och för vissa täkter ända till 2025. Då ökar förutsättningarna för att det blir ett seriöst och transparent förfarande.

Positivt är också att utredningen föreslår en konsekvensanalys och krav på samråd. Något som är nytt i sammanhanget och viktigt för LRF.

– Vi ser redan att små förändringar är på gång hos vissa myndigheter med regelverk som blir bättre ur vårt perspektiv.

Jordbrukets vattenbehov kan utredas

Utredningen har däremot inte föreslagit någon ändring när det gäller överklagande, något som LRF ogillar och har yttrat sig särskilt om. LRF är också missnöjt med att ersättningsfrågan inte har hanterats.

– Den fanns inte med i direktiven, säger Åsa Wolgast Broberg, men man har hänvisat till en tidigare utredning om att det finns en ersättningsrätt om pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Slutligen föreslås en ny utredning om jordbrukets vattenbehov kopplat till kommande klimatförändringar, något som LRF välkomnar.

Prata vatten med kommunen

Åsa Wolgast Broberg tror att utredningens förslag kommer att gå igenom. Sammanfattningsvis tycker hon att LRF har fått ganska gott gehör för sina synpunkter.

– Vi har ju inte kunnat stoppa att det ska bli nya vattenskyddsområden, men jag vill uppmana förtroendevalda och tjänstemän i regionerna att föra en dialog med kommunerna i vattenfrågan. Det här handlar ju om miljardbelopp för vår bransch och är frågor som är ständigt pågående antingen utredningen går igenom eller inte.