Frågan om otillåtna bosättningar har berört privata markägare under nära tio års tid, huvudsakligen har det handlat om så kallade bärplockarläger. De huvudproblem som LRF framförallt ser är en passiv polis, krav på identifiering av boende i lägret och höga kostnader för att få bort olaglig verksamhet från sin egen mark. Utredningen anser att polisen har de legala förutsättningar som krävs för att i de flesta fall kunna ingripa mot otillåtna bosättningar och att polisen bör utnyttja detta mer aktivt.

– Det är utmärkt att utredningen tydliggör polisens helt avgörande roll i dessa frågor. Polisens uppgift är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Så huvudspåret ska såklart vara att det är polisens uppgift att bryta upp olovliga bosättningar utan att markägaren ska behöva gå via någon annan myndighet. Denna fråga kommer vi inte släppa, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Markägaren ingen polis

LRF ifrågasätter utredningens förslag om att markägaren ska identifiera samtliga personer som ska avhysas.

– Det är orimligt att staten förväntar sig att den som är utsatt för en brottslig gärning själv ska försöka identifiera gärningsmännen och sedan låta Kronofogden avgöra om man har gjort "tillräckligt" för att ens kunna få sina rättigheter prövade. Vi vänder oss emot att markägaren ska behöva leka polis genom att försöka samla in personuppgifter på personer som bor i det olovliga lägret. Dessutom kommer markägarens besök i lägret oftast behöva ske på kvällstid eftersom de flesta boende plockar bär under dagtid. Det känns inte tryggt, säger Helena Jonsson.

Fel med avgift

Utredningen föreslår också att kostnaderna för markägare sänks till en grundavgift på 5 000 kronor.

– Även om det är bra att utredningen föreslår en sänkning så är det principiellt fel att den som blir utsatt för olagliga handlingar måste betala avgifter till staten för att få sina rättigheter prövade. Det är statens grundläggande skyldighet att säkerställa lag och ordning oavsett fastighetsägarens ekonomiska ställning. Vi får heller inte glömma bort att lägren ibland kan vara små och då är en kostnad på 5 000 kr kronor för hög, säger Helena Jonsson.