Regeringen tillsatte för en tid sedan Lennart Nilsson som lantbruksråd i Kina. Det var framförallt grisbranschen som hade framfört önskemål om särskild representation av svenskt lantbruk på den kinesiska marknaden.

– Jag är väldigt imponerad av hans kunskap om Kina och hur den kinesiska marknaden fungerar. Det känns bra, säger Margareta Åberg som arbetar med grisfrågor på LRF.

Export lyfts i Handlingsplan Gris men är också en viktig del i LRFs egen livsmedelsstrategi som en av förutsättningarna för att svensk livsmedelsproduktion ska kunna öka.

Att grisbranschen är extra intresserad av Kina beror på att griskött utgör en mycket stor del av den köttkonsumtionen där. Och den ökar i och med att fler kineser nu kan kosta på sig att köpa kött oftare. Konsumentmönstren ser också annorlunda ut än i Sverige vilket gör att det finns avsättning för styckdetaljer som inte är så efterfrågade här.

– Kina är ju en enorm marknad och även om vi bara får en del av den så innebär det stora möjligheter för oss, säger Margareta Åberg och fortsätter:

– Säkerhet och spårbarhet är fundamenten i den kinesiska efterfrågan, och det är ju svensk livsmedelsproduktions bästa grenar.

LRFs roll i ett handelssamarbete med Kina är att nätverka, förmedla kontakter och skapa förtroende för svenska produkter. Nästa steg är hur man kan synas på mässor och att se om man kan göra gemensam sak med de övriga nordiska länderna.