Helena Jonsson, som delade ut nålarna, gjorde en snabb sammanfattning av mottagarnas gärningar inom LRF och gav motiveringar till utmärkelserna.

Sture Johansson är den sanne bondeledaren som åtnjuter ett stort förtroende både inom och utanför LRF. Förutom stor kunskap och kompetens har han ett stort och gott hjärta. Hans engagemang i omsorgsarbetet blev påtagligt i samband med den stora skogsbranden i Västmanland.

Åke Linnander har arbetat på LRFs finansavdelning med ett professionellt och privat intresse för aktiemarknad och finans. Något som han prestigelöst delat med sig av och bidragit till LRFs starka finansiella utveckling. Det är sällsynt att tjänstemän föräras LRFs guldnål.

Bengt Persson är känd för sitt engagemang i forskningsfrågor och unik på det sättet att han både är en generalist och specialist på gränsen till nörd, enligt Helena Jonsson. Trots att han varit med länge har han aldrig tappat sin nyfikenhet.

Christer Segerstéen har haft många LRF-anknutna uppdrag och är en hängiven person med starkt driv och som syns, hörs och vill mycket. Samtidigt är han en god lyssnare som inte är främmande för att ompröva sina ställningstaganden.