Jan Ehrensvärd tog över gården 2009 och odlar där bland annat spannmål, oljeväxter och sockerbetor samt satsar på en ny äppelodling. Dessförinnan arbetade han många år inom näringslivet på till exempel Electrolux och Tetra Pak. Idag har Jan Ehrensvärd flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i TreForm Packaging AB samt ledamot i Alsoca Förvaltning AB. Jan Ehrensvärd är utbildad reservofficer i marinen och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningens ordförande Stig-Erik Carlsson motiverade vid nomineringen förslaget om Jan Ehrensvärd som ny ledamot i riksförbundsstyrelsen så här:

– Jan har lång erfarenhet av arbete i stora internationella företag där han innehaft olika chefspositioner, han har också stor erfarenhet av strategiskt styrelsearbete. De senaste åren har Jan drivit och utvecklat gården Tosterup. Han har ett stort nätverk bland både större växtodlare och de större jordägarna. Med den gedigna erfarenhet Jan har av såväl internationellt arbete som aktivt lantbruk ser valberedningen att hans kunskap kommer att bidra till att utveckla det gröna näringslivet, säger Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande.