LRF och LO har samarbetat de senaste åren kring en samhällsutveckling mot en biobaserad ekonomi som kan skapa ett klimatsmart samhälle och fler jobb. Man sitter också tillsammans i Miljömålsberedningen. På senare tid har även Svenskt Näringsliv kommit till i det gemensamma påverkansarbetet.

Region i framkant

Den 28 april var Karl-Petter Thorwaldsson och LOs näringspolitiske expert inbjudna av Helena Jonsson och LRF Östergötland till ett besök i regionen för att se hur man där arbetar för att på olika sätt göra sig oberoende av fossila bränslen och skapa ett mer kretsloppsanpassat och biobaserat samhälle. Regionen ligger i framkant  och har en satsning som kallas Östgötautmaningen.

Och det är framförallt det LRF vill visa, att det händer mycket på det regionala planet som behöver stöttas av politiska beslut för att Sverige inte ska förlora arbetstillfällen och innovationskraft.

Långsiktig politik behövs

Bland annat besökte man Lantmännens agroetanolanläggning, berättar Elina Matsdotter som var med på besöket och arbetar med energi- och klimatfrågor på LRF.

– De exporterar i princip all sin produktion till Tyskland eftersom skattesatserna på biodrivmedel är så oklara här på hemmaplan och det håller nere efterfrågan. Vilket ju är synd, eftersom Lantmännens biodrivmedel har 90-95 procents koldioxidreduktion. Det är sådant vi vill uppmärksamma politikerna på, så att förutsättningarna för fossilfri energiproduktion och klimatsmart företagande kan bli långsiktiga och förutsägbara.

Studiebesök tydliggör problem och möjligheter

LO är kanske en oväntad men stark samarbetspartner i det sammanhanget, med nära kopplingar till nuvarande regering och samma intresse som LRF för att skapa en fossilfri framtid och fler gröna jobb över hela landet.

– Vårt mål med studiebesöket var att Karl-Petter Thorwaldsson skulle resa hem från Östergötland med känslan av att det finns driv och kraft i det gröna näringslivet. Och det tror jag faktiskt att vi lyckades med. Han fick träffa flera entreprenörer som anställer och som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Den här typen av studiebesök blir tydliga illustrationer av den problematik som finns på dessa nya gröna tillväxtmarknader. Dagen var lyckad med högt tempo och bra flyt, tack vare ett välplanerat upplägg från regionen, säger Elina Matsdotter.

Läs Correns reportage om besöket och se det fossilfria traktorracet.

Läs också Helena Jonssons och Karl-Petter Thorwaldssons gemensamma debattartikel.