Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin är inne i slutfasen och det är upp till bevis för regeringen att leverera en srategi värd namnet. I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 maj lyfter därför LRFs förbundsordförande Helena Jonsson, Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande Lantmännen och Åke Hantoft, styrelseordförande Arla Foods, fram fyra punkter som måste komma på plats i strategin: 

Sätt ett tydligt mål om att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Med ett tillväxtmål som riksdagen ställer sig bakom får Sverige en ambition för sin livsmedelsförsörjning. Idag saknas ett synsätt som likställer livsmedelsproduktionen med andra samhällsmål, främst på miljöområdet.

Låt efterfrågan styra. Livsmedelsproduktion är EUs största industrigren och Sveriges fjärde största, och konkurrensen stenhård. Strategin måste bejaka efterfrågans makt att styra vad som produceras och låta hela kedjan ta ansvar för utbudet. Livsmedelsbranschens konkurrens om konsumenternas förtroende är den främsta garanten för en hållbar produktion, inte ett omfattande regelverk.

Öppna nya exportmarknader för svenska produkter genom att ge myndigheterna ett tydligt främjandeuppdrag.

Skapa en tillämpad agenda för innovation, från jord till bord, för att få fram mer mat med mervärden.

Läs debattartikeln i sin helhet här