Ogestad är ett av landets största mjölkföretag med 1 500 kor och 1 350 rekryteringsdjur fördelade på Ogestad egendom och Hyllela gård i Småland. Att det är ett mjölkföretag som får utmärkelsen tyckte prisutdelaren Annika Bergman var extra roligt.
– Mjölken behöver uppmärksamhet, sa hon.

Och pristagarna var naturligtvis lika glada.
– Det är roligt med en sådan här klapp på axeln. Den kommer påminna oss att klappa oss själva på axeln ibland, sa Mathias Jonsson.

Bröderna poängterar att man har vunnit priset tillsammans med sina duktiga medarbetare och att det ger både energi och stolthet. De ville också tacka sina familjer som stått ut med dem och deras arbete under en lång tid.

Sedan 2005 är alla tre bröderna lika involverade i företaget. Mathias har det övergripande ansvaret for ekonomi, personal och strategibeslut. Henrik ansvarar för fastigheter, nybyggnationer, maskiner och skog medan Gabriel är driftsansvarig på Hyllela och även ansvarig för avel. De är självförsörjande på foder. Utveckling är ett ledord inom företaget. Sedan 2014 arrenderar de Gamlebygymnasiets skoljordbruk där de satsar på att utveckla arbetet med avel.

I sin motivering skriver Spjutspetsjuryn:
”Bröderna Mathias, Henrik och Gabriel ligger bakom ett företagsbyggande som är något utöver det vanliga. På drygt ett decennium har de etablerat ett av landets största mjölkkobesättningar. Trots en kraftig expansionstakt har lönsamhetsfokuseringen aldrig kommit i andra hand. Tvärtom har bröderna förädlat en taktisk och strategisk förmåga som inte bara krävs av tiden, den skapar också hopp om framtiden.” 

Årets Spjutspetsföretag är en tävling där ett antal snabbväxande och lönsamma lantbruksföretag med hållbara affärsplaner, god djurhållning och attraktiva arbetsplatser analyseras. Av de företag som nomineras utses ett till Årets Spjutspets. Tävlingen finansieras och arrangeras av LRF tillsammans med LRF Konsult, Swedbank, Samverkande Sparbanker och tidningen Land Lantbruk.