Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna, säger att publiceringarna är en integritetsfråga för enskilda skogsägare, men att det också handlar om förtroende mellan Skogsstyrelsen och landets skogsägare. Förtroende är avgörande  för att rådgivningen och den löpande dialogen med markägarna ska fungera i praktiken.

– Om markägare känner sig  uthängda och utlämnade av myndigheten skadas det förtroende som skogspolitiken bygger på, säger Sven Erik Hammar och tillägger att Skogsstyrelsen infört rutinen med digital publicering utan någon dialog med skogsägarna.

Sven Erik Hammar säger att en avverkningsanmälan är en allmän handling och att en kopia lämnas ut om någon frågar efter den. 

– Men att publicera samtliga avverkningsanmälningar är något annat. Man ska inte känna sig uthängd för att man vill bruka sin skog, säger han.

 Södra publicerade idag ett uttalande från sin stämma med kravet om att publiceringarna upphör. Istället bör markägaren tillfrågas, i varje enskilt fall, om han eller hon vill att avverkningsanmälan ska läggas ut.

Skogsstyrelsen uppmanas också att omedelbart införa  rutiner som gör det möjligt för den enskilda skogsägare att ange på avverkningsanmälan om han eller hon godkänner en digital publicering.

”Vi förutsätter att myndigheten respekterar om en markägare motsätter sig publiceringen,” skriver stämman.

http://www.sodra.com/sv/Pressrum/Nyheter/Inlagg/Prio-1/Sodras-stamma-uppmanar-Skogsstyrelsen-att-upphora-med-publicering-av-avverkningsanmalningar/