Anders Källström menar att tanken om samverkan finns kvar i kooperationen och i det gröna näringslivet och att LRF ska vara det bästa stödet och ge svar på samtidsfrågorna.

Han tycker att LRF är väl rustat för framtiden med en ny hållbar ekonomisk modell. Arbetet med den har präglat LRFs verksamhet de fyra senaste åren. Det har varit tufft och omfattande och påverkat många. Men har gjort LRF oberoende och med resurser att möta framtiden. Anders Källström riktade ett tack till förtroendevalda och medarbetare för arbetet.

LRFs främsta prioritering är att skapa medlemsnytta, och är inget vinstutdelande aktiebolag. Med tanke på allt man inom LRF har gjort under året och på hur rörlig finansmarknaden har varit, så tycker Anders Källström att LRFs finansiella resultat är godkänt.

Mjölkkrisen var tongivande för 2015 och eftersom mjölken är livsnerven i många bygder har krisen påverkat många. För att möta krisen samverkade hela LRF i aktiviteter och politisk påverkan. Och ingen annan organisation, konstaterade Anders Källström, kan företräda primärproducenter på samma sätt i en kris. Mjölkkronan och mjölkjouren är några exempel. Än är mjölkfrågan inte avklarad. LRF måste hålla högsta klass i det fortsatta arbetet för mjölkbönderna.

Den livsmedelsstrategi som LRF arbetade fram under 2010 och 2011 har resulterat i flera regionala strategier. Extra resurser har avsatts för att lyfta tillväxtperspektivet. Och nu är också en nationell livsmedelsstrategi på gång och presenteras i dagarna. Den kommer LRF att påverka ända in i mål.

Företagandet måste se till att tillväxten blir verklighet. Att man inom LRF numera allt oftare pratar om det gröna näringslivet än om de gröna näringarna är en markering om att det är just företagande det handlar om och att LRF går mot att bli en tydlig företagarorganisation. Som sådan har man redan ett mycket högt anseende och ska vara bästa stödet både för primärproducenten, för den som driver gårdsbutik och för skogsföretagaren.

Förutom en hållbar livsmedelsproduktion är äganderätten en av LRFs stora frågor. Den utmanas ständigt och LRF anser att var och en måste kunna få ta ansvar för sin bit av Sverige, se till att den förädlas och att den finns någon som kan ta över. Drabbas man av intrång är det ensamt och då finns LRF där, sa Anders Källström.

Han avslutade sitt anförande med en den latinska sentensen Per aspera ad astra, genom svårigheterna mot stjärnorna. LRF har gått igenom svåra uppgifter men är på väg mot en ljusare framtid.

Anders Källström gick också igenom koncernens och dotterbolagens ekonomiska utveckling det senaste året. Sammanfattningsvis är målsättningen att alla dotterbolag ska visa svarta siffror i slutet av räkenskapsåret.

Siffrorna hittar du här, eller kort sammanfattade i Anders Källström presentationsbilder uppe till höger.